Нашият екип

Какво предлагаме на нашия екип?
  Ние се грижим за професионалното развитие на нашия екип чрез провеждане на фирмени обучения- въвеждащи и периодични, които развиват необходимите качества у служителите, за професионалната област, в която ще се развиват.

Какви качества търсим в нашите служители?
  - Предприемчиви, амбициозни, с желание за работа в динамична среда и  работа в екип;
- Комуникативни, проявяващи серизно отношение към работата.