Restaurant Verdi

VERDI RESTAURANT

VERDI RESTAURANT KYUCHUK PARIS

Plovdiv
1A, SKOPIE STR., KYUCHUK PARIS
 VERDI RESTAURANT

VERDI RESTAURANT TRAKIA

Plovdiv
Trakia Residential District next to Block 142